menu

Home - Patula - Producten - Diensten - Referenties - Nieuws - Contact

Aanpak

Tijdens een eerste gesprek worden de eisen en wensen van de opdrachtgever geļnventariseerd. Hierbij wordt duidelijk gemaakt wat het doel van de website gaat worden en hoe de doelgroep er uit komt te zien.

Tijdens dit gesprek wordt een eerste opzet van de structuur van de website gemaakt. Hierbij wordt duidelijk waar welke informatie binnen de website wordt geplaatst. Aansluitend volgt een schets van de lay-out van de pagina. Ook hier speelt het plaatsen van de informatie binnen de lay-out een belangrijke rol.

Aan de hand van de schets wordt de website grafisch vormgegeven. In overleg met de opdrachtgever worden verschillende mogelijkheden bekeken en gecombineerd tot een layout die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.

Tenslotte wordt deze opzet omgezet in HTML code. Hierbij krijgt de website zijn uiteindelijke uitstraling. Na goedkeuring wordt de website klaar gemaakt voor voorlopige publicatie. Nu kan de opdrachtgever zelfstandig teksten aan de website toevoegen.

Tenslotte wordt de uiteindelijk website op het internet gepubliceerd en is deze bereikbaar voor het grote publiek.