menu

Home - Patula - Producten - Diensten - Referenties - Nieuws - Contact

- Aanpak
- Onderhoud

Website nieuwbouw

Een website dient als het visitekaartje van uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk een goed doordachte website te ontwikkelen die goed weergeeft wat uw bedrijf doet en wie uw doelgroep is.

Bij de ontwikkeling van de website staat de visie van u als opdrachtgever centraal. Deze visie wordt constant getoetst aan de kritische kijk van Patula op het functioneren van de website in de praktijk. Hierdoor is het mogelijk bewust die keuzes te maken die leiden tot het gewenste eindresultaat.